image description

פרויקטים


פרויקט תכנית חינוך סביבתי בבתי ספר שבאגן הקדרון


הפרויקט מתקיים בכ- 10- 15 בתי ספר שונים הפזורים במרחב האגן. משתתפי הפרויקט הם תלמידי בתי הספר, צוותי ההוראה והנהלה, וועדי הורים. במסגרת התכנית מקבל כל תלמיד במהלך שנת לימוד מעל 35 שעות חינוך סביבתי שמחולקות כך: שיעורי כיתה של לימוד תאורטי וחוויתי בנושאי טבע וסביבה של האזור ; יום סיור ארוך ועוד שני ימי סיור קצרים מודרכים, לאזורים שונים באגן הקדרון, מרוחקים וקרובים לבית הספר; יום שיא סביבתי הכולל סדנאות ועשיה בביה"ס המשתף את כלל התלמידים והמורים בבית הספר ; "אמץ אתר" לכל כיתה. 

התכנים שיועברו בתכנית: הנחל כ"משאב משותף", אקלים , משטר הגשמים , ניהול נגר, קו פרשת מים טופוגרפי וגיאולוגי , סוגי מעינות , מדבר בצל הגשם , האדם במדבר , חי וצומח , שטחים פתוחים לעומת פיתוח , צורות חיים במדבר , גיאולוגיה , שמות נחלים , אגן הניקוז של הקדרון , ים המלח והבקע ועוד. 

דרך העברת התכנים בתכנית מעשירה את משתתפיה בערכים נוספים כגון: פיתוח מעורבות והתערבות וחיזוק הזיקה, האכפתיות והשייכות לאזור ; בניית מסגרות פעולה ממגוון האוכלוסייה : תלמידים מורים והורים להבטחת פעילות מתמשכת עם תוצאות מדידות ; פיתוח מנהיגות חינוכית מובילה בקרב תלמידים ,מורים והורים ; יצירת תשתיות לפעילות סביבתית עצמאית ייזומה. 

מימוש מלא ומוצלח של התוכנית בבתי הספר שהחלו יביא: לשינוי חיובי במודעות האוכלוסייה לשמירת ערכי הסביבה באזור ; להרחבת התכנית- החלתה על בתי ספר נוספים ואף הקמת חוגי טבע בבתי הספר שבתוכנית ; להקמת מאגר לספרות מקצועית בנושאי סביבה ובעיקר של אגן הקדרון ; להכנת חומרים כתובים ותוצרים סופיים מתועדים.

  • מטרת הפרוייקט

    חשיפה וחיבור האוכלוסייה הערבית לסוגיות הסביבתיות באגן הקדרון. החל מהמורים, דרך התלמידים וכלה בהורים ובמשפחות התלמידים.

קישורים

כיצד מסייע לשיקום אגן נחל קדרון

הפרויקט יביא למודעות המשתתפים את נושא שמירת ערכי הטבע, אחריות ומעורבות אישית לשמירה על

קבצים להורדה