image description

חדשות ואירועים

כנס עיר עליה לרגל ירוקה ונגישה

קישורים

23 אפריל 2013

כנס ראשון בינלאומי של ירושלים בנושא "עיר עליה לרגל ירוקה ונגישה".
הכנס הונחה ע"י מומחים בינלאומיים והשתתפו בו מעל ל- 300 אנשי מקצוע בתחומי תכנון וסביבה.