image description

לוח זמנים לכנס

6 במרץ 2014. 9:00-16:00

8:30-9:00 - התכנסות על כוס קפה

9:00-12:00פתיחה חגיגית ולמידה משותפת

09:00-09:15 - דברי פתיחה - גב' נעמי צור - יו"ר מנהלת אגן נחל הקדרון, פרופ’ ראובן לסטר – יו"ר ועדת היגוי, מר סולימאן אל עסה – ראש עיריית עובדייה.

09:15-09:45 - אדר' אריה רחמימוב – החזון, תוכנית אב ותוכנית היישום לאגן הקדרון

09:45-10:05 - דר' ג'ואד עלי חסאן – הידרולוג, אונ' אל קודס - סיפורו של אגן ניקוז "קדרון"

10:05-10:25 - דר' עלי קלייבו – אנתרופולוג, אונ' אל קודס - המרקם הכפרי הפלשתינאי

10:40-11:00 - גב' מייסא מיחאיל – החברה להגנת הטבע – הקדרון בעיני המתבונן – סרטי הטלויזיה הקהילתית

11:00- 11:20 - מר אבנר הרמתי ומר איהב בלחה - עלייה לרגל ירוקה

11:20-11:40 - מר עמיר בלבן –החברה להגנת הטבע -  ערכי טבע במרחב הקדרון

11:40-11:55 - גב' בתול סאלמאן נציגת פרויקטים קהילתיים בקדרון – עדכונים מהשטח

11:55-12:05 - מר גרי עמל, מנכל רשות ניקוז ים המלח – תוכנית לאספקת מי קולחין לאגן הקדרון

 

איהאב נימר על עוד וכינור ואיליה מגנס על סאנטור וחליל ינגנו קטעי מעבר מוזיקלים מקורים המבוססים על כבוד הדדי והקשבה. 

 

12:00- 13:00 - ארוחת צהרים ומעבר למרחבי הדיון

 

13:00-14:30 – מרחבי דיון

כלכלה מקומית מקיימת  | חינוך וקהילה | מרחב הקדרון

מרחבי הדיון יתקיימו במתכונת של שני מעגלים: מעגל דוברים פנימי,

המורכב ממשתתפים שיקבלו הזמנה מראש ושאלה מרכזית לדיון

ומעגל חיצוני של משתתפים שיגיבו על התשובות ועל הנושאים שיעלו במעגל הפנימי.

 

14:30-14:45  - הפסקת קפה

15:30- 14:45 - סיכום שולחנות עגולים וסיום הכנס.